Nhạc sĩ An Thuyên - bậc thầy của những sáng tác mang âm hưởng dân gian