Tổ ấm -->Ngôi nhà đợi em bằng tình yêu từ nhành hoa anh ghép vào ô cửa


Em biết sự xiêu vẹo của cảm xúc đã làm chiếc cửa khó đi vào


Đã làm con đường không suôn


Hàng cây không bằng phẳng

">