Về Thủy thiên tự, văn bản Hán Nôm cổ ở làng Câu Nhi